2009 NAIM online qualifier 1

PlayerRound 1Round 2Round 3Wins/Losses
Eric Lui – 1W11+W6+W11+3-0
Jie Liang – 2W12+B7+ 2-0
Yuan Zhou – 3B13+B8+ 2-0
Trevor Morris – 5W15+W20+ 2-0
Hugh Zhang – 8W18+W3-W22+2-1
Daniel Chou – 9W19+B4+ 2-0
Nicholas Jhirad – 11B19+W21+B1-2-2
Xiliang Liu – 4B14+W9- 1-1
Zhongxia (Ricky) Zhao – 6W16+B1- 1-1
Gus Price – 7B17+W2- 1-1
Yu Zhong – 12B2-B16+ 1-1
Steven Pine – 15B5-B10+ 1-1
Ke Lu – 17W7-W13+ 1-1
Andrew Huang – 18B8-B14+ 1-1
Keith Arnold – 19W11-W22+ 1-2
Daniel Short – 20W22+B5- 1-1
Eric Lee – 21W10+B11- 1-1
Yinli Wang – 10B21-W15- 0-2
Martin Lebl – 13W3-B17- 0-2
Gary Shen – 14W4-W18- 0-2
Xiaohan Huang – 16B6-W12- 0-2
Bye player – 22B20-B19-B8-0-3