Yoshikazu Kawashima (W) vs. Keith Arnold (B)

Download .SGF